ครื่องดับเพลิงชนิดเล็ก หรือพก พา หยิบ ยก หิ้วถือ

Portable Fire Extinguisher


เครื่องดับเพลิงชนิดที่บรรจุน้ำ

เครื่องดับเพลิงชนิดที่
บรรจุแก็สเฉื่อยเช่นก๊าส
คาร์บอนไดออกไซด์ ฮาล่อน
เครื่องดับเพลิงชนิดที่บรรจุแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ ควรเป็นเหล็กหล่อชิ้นเดียวไม่ใช่ 2-3ชิ้นมาเชื่อมกัน
                    

เครื่องดับเพลิงชนิดบรรจุผง
เคมีแห้ง
ใช้สำหรับดับไฟประเภท ก
ไม้ กระดาษ 
ใช้ดับไฟประเภท ข  ค
ได้ดีที่สุด
ใช้ดับไฟประเภท ก  ข  ค
การตรวจสอบต้องทำทุกเดือนโดยผู้ที่ผ่านการอบรม และเก็บรายงานตลอด

       ยังมีอีกหลายๆ แบบ ให้เลือก ว่าเราจะใช้ที่ไหน ดับอะไร ความเล็กใหญ่ของไฟที่อาจจะเกิดขึ้น ใครจะเป็นผู้ใช้ซื้อมาแล้ว ก็ต้องมีการฝึก ทดสอบ ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งาน  

NEXT