เครื่องสูบน้ำดับเพลิง

เครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนาดเล็กสตารท์ด้วยไฟฟ้า  นี่ก็ใหญ่ มาอีกหน่อย  แต่ไม่น่าหามสักเท่าไรหรอกครับ
เครื่องหาบหาม ใช้เครื่อง บิคค์ ตัวนี้ใช้เครื่อง ทิคัมเช่

ใครมีรูปจะให้ลง ก็ส่งมาครับ

BACK TO MAIN FIRE EQUIPMENT