ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงในอาคารสูง

   
    ในขณะที่เพลิงไหม้ภายในอาคารความสูญเสียอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในขณะที่เกิดเพลิงไหม้นั้นมีสาเหตุอยู่ 2 ประการใหญ่ ๆ คือ
          1. อันตรายที่เกิดจากความร้อนหรือเปลวไฟ
          2. อันตรายที่เกิดจากควันไฟและไอแก๊สพิษซึ่งจะเป็นอันตรายที่มีคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างกัน

      สิ่งสำคัญซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพราะไอพิษและควันไฟเป็นจำนวนมากและบางครั้งก็สามารถทำอันตรายถึงชีวิตได้ไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลจากจุดเกิดเพลิงไหม้เพียงใดก็ตามเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นส่วนมากถึงจะเป็นไฟที่มีขนาดเล็กแต่จำนวนปริมาณควันและไอแก๊สที่มีเป็นจำนวนมหาศาลซึ่งจะทำให้การมองเห็นลดน้อยลงรวมทั้งจะเป็นอันตรายกับดวงตาและระบบการหายใจจึงทำให้การหาทางออกในขณะที่ทำการหนีไฟนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่เป็นบุคคลภายนอกหรือผู้มาเยี่ยมเยือนไม่คุ้นเคยกับสถานที่นั้นๆ ฉะนั้นในการออกแบบแผนก่อสร้างของสถาปนิกก็ต้องคำนึงถึงความยากง่ายในการอพยพหนีภัยในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉินต่างๆดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นกับสำนักงานใหญ่ๆที่มีห้องทำงานหลากหลายไม่ว่าห้องเก็บของต่างซึ่งอาจรวมทั้งห้องประชุมก็มากมายบางครั้งในยามปกติธรรมดาแขกผู้มาเยือนก็ยังมีการสับสนได้ในบางคราวด้วยซ้ำไปในการที่จะหาทางเข้าออกจากสำนักงานนั้นฉะนั้นป้ายชี้แสดงเส้นทางการอพยพหนีภัยในกรณีฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้แน่ชัดและถูกต้องก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยกับชีวิตมากขึ้นเท่านั้น      ความสูงของตึกอาคารสำนักงานก็เป็นส่วนประกอบสำคัญอีกประการหนึ่งเพราะในปัจจุบันอาคารที่ก่อสร้างมานั้นมีความสูงมากเกินกว่ารถกระเช้าของหน่วยดับเพลิงซึ่งอาจจะมีความสามารถเข้าทำการดับเพลิงหรือช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในอาคารนั้นๆได้เพียงอาคารชั้นที่7-8 เท่านั้น การออกแบบก่อสร้างที่ดีและถูกต้องจึงมีผลอย่างมากในการที่จะช่วยลดอันตรายและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดเพลิงไหม้

รูปแบบของอาคาร กับอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

     ตามขั้นตอนที่ถูกต้องและแนะนำให้ปฏิบัติซึ่งปกติจะไม่ค่อยมีผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะติดขัดเรื่องเวลาที่คิดว่าจะต้องเสียไปหรืองบประมาณค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น เมื่อทางสถาปนิกผู้ออกแบบ หรือเจ้าของผู้ลงทุนก่อสร้างอาคารสำนักงานนั้น ๆ คิดว่าเมื่อปฏิบัติตามกฎหมายเท่าที่มีอยู่ในแต่ละเมืองแต่ละประเทศก็คิดว่าพอเพียงแล้วโดยอาจจะลืมคิดถึงไปว่าความถูกต้องในเชิงปฏิบัติตามสากลนิยมเขาควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องและดีที่สุดอย่างไรในขณะที่เกิดเพลิงไหม้ขึ้นนั้นขั้นตอนในการปฏิบัติของหน่วยดับเพลิงคือ การอพยพช่วยเหลือผู้คนการควบคุมเพลิงและดับเพลิงจนถึงการควบคุมไม่ให้เพลิงที่ดับไปแล้วลุกไหม้ขึ้นมาอีกหรือทำความเสียหายตามมาหลังจากเพลิงสงบไปแล้วก็ตามเช่นอาคารที่เกิดชำรุดเสียหายจากเพลิงไหม้พังทลายลงมาเป็นอันตรายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องฉะนั้นอาคารที่พักสำนักงานยิ่งมีความสูงหรือขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าไรก็จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ดับเพลิง และกู้ภัยมากขึ้นเท่านั้นซึ่งในบางกรณีจะต้องทำการดับเพลิงและช่วยชีวิตผู้ที่อาจติดอยู่ภายในอาคารไปพร้อม ๆ กัน

NEXT